Honza Malý16.9.2010Zpět

Kurzor startuje

Tak nejprve s pravdou ven. Co Kurzor není: další full-service grafická a webdesignová agentura, či snad webové studio plné instantních zázraků.

Kurzor operuje od července 2010 se sídlem v Brně. Společnost založili tři lidé, kteří mají s návrhem, vývojem a prodejem webových řešení bohaté zkušenosti. Stáli jsme u zrodu mnoha projektů a víme, že než postavíte opravdu důkladný web, potřebujete jasnou strategii, obsah a směr.

Proč Kurzor vznikl? Hlavní důvody shrnuje tento článek.

Nejasná role webu

Máme pocit, že mnoho lidí stále nechápe potenciál webu a jeho místo v podnikání. Weby a webové projekty mnohdy postrádají základní myšlenku, nelze dohledat jejich cíl a nezbývá než věřit, že opravdu nejsou pouhou samoúčelnou iniciativou jeho tvůrců.

Kdekdo by namítl, že český web je zastaralý. Ono se opravdu nelze divit nad nefunkčností někdy i deset let starých prezentací. Ale zásadní problémy pozorujeme také u těch webů, které vznikaly nedávno. A musíme konstatovat, že jde o tendence zakořeněné hluboko v myšlení lidí, jak zadavatelů, tak realizátorů webu.

Nejhorší z nich je přístup ve stylu: když to má web XY, musíme to mít také! alias „Proč? Protože můžeme“. Jakákoliv myšlenka na užitečnost takové věci pro cílové uživatele je zažehnána jako čisté kacířství. Mezi největší lahůdky patří důmyslná intra ve Flashi, která každého otravují, diskuzní fóra, která zejí prázdnotou, fotogalerie plné tisíců k nerozeznání podobných fotek a další špičkové ukázky zcela zbytečné práce.

Českým webům často chybí koncepce a jsou velmi snadno vytvářeny na základě bezduchého kopírování, ať už z cizího nebo domácího zdroje. Přiznejme si to, většina webů je online jen proto, že  nějaký web zkrátka mít musíme“. Většina je ve fázi o něco lepší vizitky - a nad jejich skutečným účelem málokdo uvažuje.

Naděje je v prožitku 

„User experience“ je označení nového oboru, který se zabývá použitelností, čitelností a správným návrhem webu. Opěrným bodem těchto studií je uživatel. Předvídá se jeho chování na webu, sbírají se data, ze kterých se činí důležité závěry, aplikovatelné na celou řadu současných a budoucích scénářů. Český překlad pojmu spíše neexistuje, často se hovoří o uživatelském zážitku, prožitku.

V Kurzoru víme, že bez respektování role uživatele kvalitní web nikdy nepostavíme. Pokud to situace a čas dovoluje, začínáme vždy důkladným návrhem, který zajistí cílová analýza. Ta bere původní myšlenku zadavatele vzhůru nohama a dívá se na ni z pohledu jeho uživatelů a budoucích návštěvníků. Jde o pokročilou službu, která rozsáhlou analýzou cílových skupin objasní situaci, a následně pomocí syntézy a reprezentativních modelů uživatelů – person – webový analytik navrhne ideální podobu webu. Jde o nalezení průniku: splnění cíle vašich uživatelů při současném splnění cíle vašeho podnikání.

Jaká je tedy vaše naděje? Cesta ven z průměru je snadná. Najděte vašemu webu smysl. Nechte jej prodat, co nejlépe umíte, a to způsobem, který vaši zákazníci ocení. Kurzor může v tomto výrazně pomoci.

Dogma „zvládnu to sám“

Přesvědčení lidí, že sami svedou vytvořit kvalitní web je nekonečné. Nechápou, že kvalitní projekty vychází ze spolupráce různých profesí a odvětví. Zdaleka nejhorší je situace u textového obsahu. Často jej zadavatelé píšou sami, bez potřebných znalostí a korektur.

A tak nejsou žádnou výjimkou weby, které vám přejí několikrát dobrý den, hovoří o své jedinečnosti, popisují svůj vztah k zákazníkům a vychvalují certifikaci ISO, aniž se dozvíte byť krátkou informaci o tom, co vlastně firma dělá.

Daleko horší než hrubky a typografické hrůzy jsou pak prázdná, bezduchá a naprosto nudná sdělení, která se už léta vzájemně opisují a jen lehce mění. Ony jsou lákavé z prostého důvodu - napsat, že jste jedineční, že nabízíte komplexní řešení šitá na míru je velmi jednoduché. Na druhou stranu dokázat to, vyvolat u zákazníka pozitivní pocit, to už je kumšt. Právě proto tato „sdělení” nikdo dnes nebere vážně.

Na koho se tedy obrátit? Ani pomoc profesionálního copywritera není zárukou úspěchu. Často jde o lidi, kteří velmi dobře dokážou napsat text letáku nebo novinového článku. Ale kolik z nich umí skutečně psát pro web?

Psaní pro web: fakta

Webové stránky se nečtou. Je dokázáno, že ve většině případů je lidé pouze skenují, jejich oči se pohybují po stránce a hledají klíčová slova, kolem kterých přečtou maximálně pár nejbližších řádek. Lidé totiž nechodí na web za prožitkem ze čtení. Většina z nich by v danou chvíli raději dělala něco jiného, než upřeně hleděla do ostře svítícího monitoru, což souvislé čtení vyžaduje.

Dnes nejvíce přináší prosperitu osobitá forma komunikace. Lidé nemají rádi vychloubání a schovávání se za nabubřelé fráze, ocení čistou pravdu, i když nemusí na první pohled působit lákavě.

Klíčem k úspěchu je dát lidem ke čtení to nejzajímavější, co můžete nabídnout. Vše ostatní schovat tak, aby to bylo k nalezení, ale nepřekáželo. Seškrtat, přepsat. Upravit strukturu, formátování a rozložení textu k co nejsnazšímu servírování. To už je pořádný kus práce i pro zkušeného textaře.

Inverzní pyramida je princip servírování informace s ohledem na zvýšení atraktivity textu. Akademický přístup velí nejprve popsat úvodní problematiku a současné přístupy, pak teprve ukázat vlastní řešení a nakonec uvést největší přínosy a závěr. Inverzní pyramida postupuje opačně. Od hlavních myšlenek, přínosů a závěrů k podrobnějšímu popisu řešení a pozadí problematiky. Využívá se v novinových článcích a je ideální pro publikování na webu.

Jak se s tím vypořádáváme v Kurzoru? Na základě závěrů cílové analýzy začínáme pracovat s obsahovou strategií. Pod odborným názvem se skrývá pečlivá inventarizace všech textů, sumarizování poznatků o uživatelích a následná tvorba textů s auditem analytika, který vypracoval návrh webu. V současné situaci na českém webu může dobře zvládnutá obsahová strategie znamenat výraznou konkurenční výhodu.

Jedno řešení pro všechny

Vidina snadných zisků nejspíše žene spoustu webdesignérů a internetových společností do segmentu univerzálních systémů, postavených na dokola se opakujících šablonách. Ač levné, nikdy nedodají vašemu webu punc originality a unikátnosti. Naopak, vedou k zapomnění.

Tento přístup má zásadní chybu: nikdy nemůžete popsat vaši unikátní myšlenku, smysl celého webu, pomocí šablony, která byla vytvořena za jiným účelem. Jako taková klasická šablona – předloha pro web – obvykle vypluje pouze z myšlenek grafického designéra. Podřizuje se pouze systému, na kterém běží, ne cílům, pro které je váš web určen.

Proč je to špatně? Každé podnikání je přeci v něčem jiné, pokud tedy není vaším cílem dokonale splynout s konkurencí. Stejně tak se mění i smysl a vhodná podoba webu. František Vopršálek, majitel autoservisu, nepotřebuje na titulní stránce aktuality a tiskové zprávy. Naopak potřebuje dobře viditelný kontakt, otevírací dobu provozovny a popis značek, kterým zajišťuje opravu.

Kurzor nikdy nestaví a nebude stavět svoje úsilí na univerzálnosti. Jsme schopni se přizpůsobit celé řadě scénářů a naopak jsou věci, které dělat nebudeme, protože k tomu nejsme vhodní. Vždy ale budeme usilovat o to, aby každý web vycházel ze skutečných potřeb klienta a jeho zákazníků.

Vaše přání naším rozkazem

Extrémem univerzálnosti je princip „zákazník má vždy pravdu”. V některých případech je motivace klienta kontrolovat svoji zakázku tak velká, že začne z vlastní iniciativy navrhovat změny. Bohužel jde často o změny proti logice návrhu a správným zásadám tvorby webu. Nejčastější argumentace je:

  • Proč? Web XY to má taky. 
  • Můj syn studuje VŠ a říkal, že to je důležité.
  • Vy tomu nerozumíte, já už rozjížděl víc webů.

S touto argumentací jsme se setkávali nejčastěji, a to i při jednání s vrcholovými manažery. Jedním ze znaků odborníků v oblasti webu je schopnost říkat „ne”. Pokud následně doplní „raději takto”, je to ještě lepší. Naším cílem je rozvíjet základnu pro nadané lidi, kteří postupně sbírají a zúročují svoje zkušenosti na různých projektech.

Argumentace pak dostává zcela jinou příchuť. Stejně jako váš právník nebo lékař, odborník na web není člověk, se kterým se budete hádat a sáhodlouze polemizovat. Odborník na web má znalosti, dokáže své argumenty vysvětlit a zná přínosy svého návrhu.

Přeceňovaný design

Grafický návrh tvoříme až na základě wireframes, drátěných modelů, které přesně popisují smysl a rozložení jednotlivých částí stránky. Grafik musí respektovat cílovou skupinu, pro kterou je web určen. Pro některé weby je důležitá kreativita, jiné se musejí držet konzervativního stylu. Správný grafik také umí česky, ovládá typografické zásady a pravidla čitelnosti.

Vizuální stránka má při tvorbě webu své místo, ale rozhodně na ní žádný projekt nestojí. Bez obsahu a smyslu žádný rozumný web nikdy nevytvoříte. Kreativní grafici prominou, ale jejich vidění věcí je často diametrálně jiné od potřeb uživatelů.

Jak poznáte špatného designéra? Ukáže vám návrh, a na vaši otázku, proč by to mělo být zrovna takto, odpoví „poslední dva roky to používají všechny weby“. Často chrlí výrazná anglická slova a nešetří jimi ani ve svých návrzích.

Nenechte se mýlit, Kurzor kreativní grafiky podporuje a spolupracuje s nimi. Kvalitní návrh webu s citem pro budoucí uživatele je ale základ. Tomu necháváme ušít vizuální kabát na míru.

Shrnutí 

Kurzor je tady proto, aby tvořil, vynalézal, testoval a zejména přinášel úspěch novým internetovým projektům. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás. S našimi názory a strategií se pak můžete potkávat i nadále zde, v žurnálu.

Honza Malý
maly@kurzor.net
+420 722 211 443
Honza se specializuje na návrh webů a UI, věnuje se také vývoji.