Honza Malý21.12.2010Zpět

User experience přednáška

Přednáška proběhla v pozdních odpoledních hodinách. Účast nebyla ve večernch hodinách vysoká, ale příchozí alespoň problematika zajímala a jejich podpora nás potěšila. Přednášel Honza Malý, úvodu se zhostil Marek Gach, z jehož popudu a spolupráce se Studentskou unií FIT se podařilo přednášku zajistit.

Přednáška User Experience

 

O přednášce

Zabývali jsme se zejména úvodem do problematiky a vysvětlením koceptu cílového designu, jak ho navrhnul Alan Cooper. Hovořili jsme o důležitosti uživatelského testování a jeho vhodnosti v různých fázích projektu. Zaměřili jsme se na praktické ukázky úspěchů a neúspěchů v různých fázích vývoje softwaru.

Hnacím motivem je naše zkušenost s absolventy a studenty FIT, kteří se často aktivně podílejí na našich projektech. Vidíme v těchto mladých lidech stále velký potenciál a rezervy, co se týče povědomí o uživatelích. Snad tato přednáška pomůže k tomu, aby otevřela oči širokému spektru lidí, kterým skutečný úspěch jejich softwaru není lhostejný.

Přijměte tedy kompletní záznam přednášky jako malou pozornost před nadcházejícím vánočním obdobím. V případě zájmu si stáhněte prezentaci k přednášce [PDF, 1,87MB].

Honza Malý
maly@kurzor.net
+420 722 211 443
Honza se specializuje na návrh webů a UI, věnuje se také vývoji.