Aplikace a outsourcing

Vývoj webových aplikací tvoří většinu našeho obratu. Klienti si nás vybírají především pro náročné a komplexní projekty, které vyžadují roky praxe a znalost moderních technologií. Naši vývojáří pravidelně navštěvují lokální konference, ale také létáme na velká zahraniční setkání do Londýna a dalších významných IT center.

 

Výběr z realizovaných zakázek

Plotify

Technologie: React pro front-end, Node.js GraphQL API server, React Native, PostgreSQL, Auth0, GCP

Naše práce na Plotify byla druhá subdodávka pro Oak's Lab. Plotify je mobilní aplikace pro realitní trh v Británii, kde mohou uživatelé investovat do nemovitostí a získat v nich vlastnické podíly bez obvyklých zdlouhavých administrativních překážek.

Web i mobilní aplikace pro iOS a Android jsou propojené přes Node.js GraphQL API s rozhraním klienta. Admin portál je využíván pracovníky klienta pro přípravu prezentací nemovitostí, zákaznickou podporu a správu obsahu. API jsou připojené k PostgreSQL databázi hostované na GCP Cloud SQL service. Autorizaci zajišťuje Auth0.

 

Aperture

Technologie: React pro front-end, GraphQL API server na Symfony, MySQL, Auth0, AWS, Aurora

Naše práce na Aperture byla první subdodávka pro Oak's Lab. Aperture je služba umožňující nákup, opravy a prodej nemovitostí společně se zajištěním financování pro uživatele v USA.

Webové rozhraní pro koncové uživatele nabízí žádost o půjčku, prodej nemovitosti, nebo nákup opravené nemovitosti přes Aperture. Interní webové rozhraní poskytuje pracovníkům Aperture nástroj na správu požadavků uživatelů a řízení procesu nákupu a prodeje nemovitostí.

Obě webové rozhraní jsou propojení přes GraphQL API na Aurora databázi, do které jsou importovaná data z napojeného scraperu. API také spouští akce jako např. emaliové notifikace.

 

Water Safety Tool

Technologie a použité postupy: React / Redux na front-end, Slim-based API server, MySQL, generování DOCX, napojení na Google Drive

Water Safety Tool je aplikace vyvinuta pro jednoduchý management rizik z hlediska vodního hospodářsví nemocničních zařízeních v USA. Technicky jde o React/Redux single-page app, napojenou na API spravující databázi. Důležitá je optimalizace pro tablety a fungování v offline režimu, s napojením a synchronizací dat při opětovném navázání konektivity. Systém také generuje dokumenty ve formátu DOCX a automaticky je odesílá na připojený Google Drive.

 

BalteLevněji.cz

Technologie a použité postupy: CMS 3OS s úpravou pro rozdělení vnitřní / vnější části, zabezpečení pomocí VPN, generování PDF na serveru

BalteLevněji je webový portál vyvíjený pro společnost TART, který má dva cíle: veřejný web shromažďuje a publikuje informace o možnostech průmyslových a komerčních balení, vnitřní zabezpečená část webu pak slouží jako organizátor jednotlivých obchodních případů pro obchodní zástupce společnosti. Je z něj možné dokonale případy filtrovat, spravovat a generovat designově stylová PDF pro představení zákazníkům.

 

Tellmaps

Technologie a použité postupy: JavaScript, LESS, Node.js / npm packaging, Flux-based actions

Tellmaps je galerie webových projektů založených na prezentaci mapových dat. Pro tento projekt jsme zejména upravovali front-end část, kde jsme zajistili responsivní varianty a převedli celý projekt do moderně postavené architektury, která je silně inspirována knihovnami React a Flux. Tellmaps je typickou ukázkou projektu, kde máme na starosti část front endu, a proto velmi záleží na komunikaci a správné organizaci v celém týmu.

 

Jazykovky.cz

Technologie a použité postupy: Zend 1 framework,Angular JS, LESS

Jazykovky.cz jsou přehledný seznam jazykových kurzů a jazykových škol v ČR. Portál obsahuje sofistikované vyhledávání jazykových kurzů, lektorů a škol ve vašem městě podle jazyka, druhu kurzu, jeho začátku, pokročilosti, intenzity výuky a mnoha dalších parametrů. Samotná prezentace je postavena na rozšířeném frameworku Zend a používá v době vývoje začínající, a nyní již velice oblíbený, JavaScriptový framework AngularJS. Současně jsme inovativně využili v té době ještě v beta verzi dostupnou službu pro generování API apiary.io.

 

Enectiva

Technologie a použité postupy: Ruby on Rails, MongoDB, TDD

Enectiva je český nástroj pro energetický management objektů, jehož cílem je manuálně, nebo automaticky, evidovat spotřebu zařízení a generovat z ní statistiky a doporučení. Vícejazyčný projekt jsme realizovali pro společnost Enerfis od jeho zrodu, s využitím Ruby on Rails 3.x. Naše práce spočívala především ve vytvoření první prodejné verze, na které se ověřila životaschopnost celého konceptu. Během vývoje jsme postupně přidávali nové technologie a optimalizace, například NoSQL databáze pro kešování sekvenčních dat.

 

 

Vladimír Šandera
Vladimír Šandera
Spoluzakladatel SmartsUpp

Kvalita programátorů v Kurzoru a jejich technické znalosti výrazně přesahují úroveň ostatních vývojářských firem, se kterými jsme v minulosti spolupracovali. Programátoři dokáží již dopředu odhalit potenciální úskalí v projektu nebo chybně zadané návrhy z naší strany a sami navrhnou lepší řešení založené na jejich zkušenostech.

Ing. Vladimír Svozil
Ing. Vladimír Svozil
majitel Enerfis
Kurzor jsme vybrali jako hlavního dodavatele vývoje aplikace pro řízení spotřeby energií. Vývoj probíhá soustavně již přes rok a za tu dobu jsme si mohli ověřit vysokou úroveň programátorských dovedností a analytického uvažování. Díky tomu můžeme aplikaci lépe přizpůsobovat našim klientům a dále růst.

 

Outsourcing programátorů

Loft digital

Zahájeno: 2015
Obsah spolupráce: Pronájem dedikovaných PHP vývojářů

Pro tuto londýnskou firmu poskytujeme celkem 3 PHP programátory, kteří sdílejí společně jednu z našich brněnských kanceláří. Projektový management si v tomto případě řídí zákazník sám. Spolupracuje se na vývoji složitějších systémů seznačnou návštěvností. Hlavním jazykem je PHP, nicméně pracovali jsme i na vývoji front-endu. Současně jsme vyvinuli i čistě JavaScriptové aplikace pod frameworkem AngularJS.

 

Eurohelp

Zahájeno: 2015
Obsah spolupráce: Pronájem dedikovaných PHP vývojářů

Pro účetní firmu Eurohelp jsme poskytli 3 vysoce kvalifikované PHP vývojáře. Dlouhodobě se pracuje na projektu ulehčujícím firmám každodenní agendu jako jsou kalendáře, úkoly, práce s dokumenty či e-maily. Navíc systém obsahuje propracovaný fakturační a skladový systém. Vše stavíme nad frameworkem Nette s použitím nejnovějších rozšíření a technologií.