Konzultace

Technické analýzy a konzultace jsou vhodné pro programátorské týmy, a také samotné koncové klienty. Naši programátoři objektivně zhodnotí stávající řešení, vypíchnout slabá místa a navrhnout zlepšení. Konzultace jsou vhodné i pro klienty, kteří chtějí zhodnotit výslednou kvalitu díla zhotoveného jinou vývojářskou firmou.

Pomoc s výběrovým řízením na vývoj

Plánujete tvorbu nové webové aplikace a chcete vypsat výběrové řízení? V tomto případě jsme schopni pomoci:

 • definováním přesného zadání a podmínek,
 • výběrem oslovených firem,
 • zodpovídáním technických dotazů oslovených,
 • finálním zhodnocením nabídek

Z naší praxe víme, že jen zlomek výběrových řízení na webové aplikace je vypsán detailně a jednoznačně. V takovém případě pak poptávající dostává cenové nabídky, které se svým obsahem často i znatelně liší od zamýšleného výsledného díla. Příkladem budiž, že některé firmy uvádí korektně již v nabídce cenu za automatizované testy, audit kódu jiným vývojářem, projektový management apod. Tedy služby, které mohou být u jiné nabídky nezahrnuty.

Bezpečnostní analýza

Komunita kolem projektu OWASP vydala v roce 2013 seznam 10 nejčastějších zranitelností webových projektů. Bohužel počet výskytu zranitelností se během posledních let moc nesnížil, ba naopak. Dle poslední zprávy renomované společnosti Acunetix, která agregovala výsledky analýzy testu zranitelnosti 15 000 webových stránek, vyplynulo několik až zařážejících zjištění:

 • Ze všech provedených testů neuvěřitelných 87% webových stránek obsahovalo zranitelnosti střední povahy,
 • navíc 46% stránek mělo bezpečnostní problémy vysoké závažnosti.

Polovina stránek tedy obsahovala zranitelnosti umožňující útočníkovi získat kontrolu nad administrací nebo databází, vyřadit stránky z provozu nebo zásadním způsobem narušit jejich fungování.

Naše bezpečnostní analýza ověří výskyt nejrozšířenějších bezpečnostních problému na vašich stránkách. Je v tomto případě jedno, zda se jedná a řešení na míru či stránky na volně dostupných platformách jako Wordpress, Joomla či Drupal.

Výkonová analýza

Cílem této analýzy je identifikovat zásadní nedostatky. Obsah je možné shrnout do těchto bodů:

 • komplexní ohodnocení výkonnosti a potenciálu webu
 • odhalení problémů prezentace / aplikace
 • návrh nutných změn a možných vylepšení

Prvním krokem k vyhodnocení výkonu prezentace je použití volně dostupných služeb. Dobrým začátkem je analýza metrik získaných z Google PageSpeed Insights. Tato služba měří výkon z pohledu mobilního zařízení a klasického prohlížeče. Umožňuje získat připomínky k uživatelskému prožitku (UX) a výkonu webu. Jsou navrženy změny prezentace tak, aby se docílilo co nejvyššího skóre.

Další hmatatelné metriky lze zhodnotit na základě dat získaných z Google Analytics (konverzní cíle, návštěvnost, prohlížeče). Z dat nástroje Google Webmaster Tools lze odhalit chyby indexace vyhledávačem a ostatní chyby, které je Google bot schopen nalézt. Hlavním předpokladem této analýzy je ale mít aspoň jednu z těchto služeb na stránkách dlouhodoběji aktivní a korektně nastavenou.

Další krokem navíc k temto poloautomatizovaným přístupům je samotné zhodnocení expertem - programátorem, kóderem, specialistou na webovou analytiku.

Rozbor technického řešení

Na Českém a hlavně světovém trhu jsou zástupy internetových služeb různého druhu. Jedná se o redakční systémy zdarma, fakturace, posílání SMS či e-mailů, pokladní systémy, agregátory všeho možného, apod. Pro samotného zákazníka bez hlubší technické znalosti je velice těžké se v tom vůbec vyznat.

Tato služba je vhodná například pokud chcete například integrovat:

 • komunikaci e-shopu s fakturačním systémem,
 • vytvoření API pro napojení mobilní aplikace,
 • posílaní SMS zpráv z webu,
 • vhodný volně dostupný redakční systému a jeho pluginy pro vytvoření e-shopu

Postup je takový, že provedeme detailní analýzu dostupných technologických řešení a zvolíme pro daný úkol to nejvhodnější. Nastíníme nejlepší technologickou realizaci a odhadneme časovou náročnost. Po tomto rozboru dokážeme samozřejmě zajistit také samotný vývoj.

Máte zájem o tuto službu? Ozvěte se mi

Petr Gogolín

+420 776 346 943